महिलाहरुका मुद्दा महिलाहरु बाटै समाधान आर्थिक सशक्तीकरणमा हाम्रो जोड SIDA को आर्थिक सहयोग Oxfam Nepal को प्राबिधिक सहयोग तथा सामुदायिक ग्रामीण बिकास समाज नेपाल CRDS द्वारा संचालित TROSA || परियोजना अन्तर्गत संचालित जगन्नाथ महिला सशक्तीकरण केन्द्र लेकम ३ लाली साथै सत्तेश्वर महिला सशक्तीकरण केन्द्र लेकम ३ रतौडा