TROSA || परियोजना

TROSA || परियोजना

महिलाहरुका मुद्दा महिलाहरु बाटै समाधान आर्थिक सशक्तीकरणमा हाम्रो जोड SIDA को आर्थिक सहयोग Oxfam Nepal को प्राबिधिक सहयोग तथा सामुदायिक ग्रामीण बिकास समाज नेपाल CRDS द्वारा संचालित TROSA || परियोजना अन्तर्गत संचालित जगन्नाथ महिला सशक्तीकरण केन्द्र लेकम ३ लाली साथै...
शिक्षण सिकाइ

शिक्षण सिकाइ

सामुदायिक ग्रामीण बिकास समाज नेपाल CRDS द्वारा संचालित EGRP कार्यक्रम अन्तर्गतका शैक्षिक सामग्री मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण सामग्री मुकुट,(ताज) जसले शिक्षण सिकाइको क्रममा विद्यार्थीहरुलाई उत्प्रेरणा जगाउन र शिक्षक विद्यार्थीबिच नजिकको सम्बन्ध स्थापित गर्दछ,उक्त शैक्षिक...