Monitoring Visit

CD of Bangladesh Mahomad Maidin Visit Deepjyoti Corporative at Malikarjun Rural Municipality 6 No. Ward Uku

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

सिआरडिएस नेपाल २०४८ सालमा दार्चुला जिल्लामा दर्ता भएको एक गैरसरकारी संस्था हो । यसले सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट दार्चूला जिल्ला लगायत नेपालका विभिन्न अन्य जिल्लाहरुमा कृर्षी, वातावरण, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी, शिक्षा, सरसफाई, जिविकोपार्जन सुधार तथा ग्रमिण भौतिक...